Miasto Chrzanów Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Muzeum w Chrzanowie
Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach prosto na Twoją skrzynkę e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera
KATEGORIA
Dla dzieci
Dla młodzieży
Dla seniorów
Edukacja
Festiwale
Film
Gry / turnieje
Koncerty
Konkursy
Obchody
Prezentacje
Rozrywka
Spotkania
Teatr
Warsztaty
Wycieczki
Wykłady / prelekcje
Wystawy

ALEJA HENRYKA W NOWEJ ODSŁONIE - KONKURS

RSS
Termin: 10 września - 15 października 2018
Godzina:
Miejsce: Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C
Wstęp: Bezpłatny
ALEJA HENRYKA W NOWEJ ODSŁONIE - konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Chrzanowa organizowany w ramach projektu  „Tak blisko – cztery kroki do Alei Henryka”. Tematem konkursu jest projekt  w formie grafiki, kolażu czy  filmu przedstawiający własną wizję Alei Henryka. Prace konkursowe należy należy składać w terminie od 17 września do 15 października 2018r w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

Więcej na temat projektu i konkursu : https://mbp.chrzanow.pl/alejahenryka/

„Tak blisko – cztery kroki do Alei Henryka”
– projekt informacyjno-edukacyjny dla mieszkańców Chrzanowa.

Głównym założeniem projektu „Tak blisko – cztery kroki do Alei Henryka” jest edukowanie i informowanie mieszkańców Chrzanowa na temat procesów partycypacyjnych i rewitalizacyjnych, planowania przestrzeni miasta i roli Alei Henryka w strukturze miejskiej Chrzanowa.
Cele projektu to:

– promocja dziedzictwa kulturowego Chrzanowa (historia i rola Alei Henryka),
– edukacja mieszkańców na temat rewitalizacji i procesów planowania przestrzeni miasta,
– popularyzacja idei partycypacji społecznej, wzmacnianie postaw obywatelskich i udziału mieszkańców w przygotowaniu i realizacji projektów miejskich w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Projekt trwa od 1 czerwca do 31 października 2018 r. i w jego ramach zaplanowano szereg działań partycypacyjno-edukacyjnych, pozwalających mieszkańcom na poszerzenie wiedzy w zakresie rewitalizacji i procesów planowania przestrzeni miasta, a także aktywne włączenie się w twórczą dyskusję o przyszłości Alei Henryka. Służyć temu będzie m.in. punkt informacyjny, spacery badawcze, spotkania informacyjne, spotkania warsztatowe, konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Działania przewidziane w projekcie pozwolą na zrealizowanie celów edukacyjnych, w tym:

– Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy z zakresu partycypacji społecznej, budowania postaw obywatelskich, sposobów świadomego współdecydowania o otaczającej przestrzeni oraz rewitalizacji i planowania przestrzeni miasta.
– Przećwiczenie i przez to budowanie u uczestników projektu umiejętności pracy zespołowej w tematach istotnych społecznie takich jak planowanie rozwoju (w tym rozwoju przestrzennego), podejmowanie wyborów strategicznych, pracy przy użyciu interaktywnych technik warsztatowych.
– W efekcie podjętych działań projektowych wzmocnione zostaną postawy bycia świadomym, współodpowiedzialnym za życie miasta mieszkańcem, efektywnie korzystającym z form partycypacji społecznej.

Ponadto, w efekcie projektu zakłada się stworzenie akceptowalnej społecznie wizji zmian centralnej przestrzeni publicznej miasta, Alei Henryka.

W tym kontekście w ramach procesu partycypacyjno-edukacyjnego przewidziano:

– pracę bezpośrednio w przestrzeni miasta – m.in. w obrębie Alei Henryka oraz w przestrzeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie (spacery badawcze, warsztaty itp.);
– zaangażowanie różnych grup społecznych do dyskusji o przyszłości miejsca oraz znaczenia rewitalizacji przestrzeni publicznej dla rozwoju miasta;
– pracę na realnych przykładach (lokalizacji i jej wiernym odwzorowaniu – makiecie/ modelu 3D), co czyni proces edukacyjny efektywniejszym, bardziej zrozumiałym i przez to trwalszym;
– zaangażowanie w realizację projektu doświadczonych moderatorów działań partycypacyjnych oraz specjalistów z dziedziny architektury.
Odbiorcami projektu są mieszkańcy miasta, przedstawiciele lokalnych instytucji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, organizacje społeczne i pozarządowe, młodzież szkół ponadpodstawowych, organizacje skupiające przedsiębiorców oraz właściciele/ zarządcy nieruchomości zlokalizowanych przy Alei Henryka.

Organizatorzy projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie oraz Urząd Miejski w Chrzanowie


 

ZAPRASZAMY ! Plakat

< powrót