Miasto Chrzanów Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Muzeum w Chrzanowie
Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach prosto na Twoją skrzynkę e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera
KATEGORIA
Dla dzieci
Dla młodzieży
Dla seniorów
Edukacja
Festiwale
Film
Gry / turnieje
Koncerty
Konkursy
Obchody
Prezentacje
Rozrywka
Spotkania
Teatr
Warsztaty
Wycieczki
Wykłady / prelekcje
Wystawy

KONKURS dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem: CZY LEKTURA TO TORTURA

RSS
Termin: 31 października 2016 - 1 kwietnia 2017
Godzina: -
Miejsce: -
Wstęp: -
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Chrzanowie,  Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Chrzanów
ogłaszają konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem:

„ CZY LEKTURA TO TORTURA?”    
 
Badania czytelnictwa dzieci i młodzieży potwierdziły tezę, że sytuacja przymusu
i traktowanie książek jako tekstów narzuconych sprawia, że uczniowie są uprzedzeni do lektur szkolnych. Czy zatem lektura to tortura? Czy obowiązkowa lektura szkolna powoduje „książkowstręt”?
 
Ogłaszamy konkurs na interpretację wybranej lektury szkolnej. Może to być interpretacja satyryczna lub „poważna”. Możesz wybrać książkę, która okazała się być ciekawa, poruszająca lub taką, przez którą nie mogłeś przebrnąć. Opisz swoje odczucia związane z lekturą.


I. Informacje ogólne
1.    Organizatorami konkursu są: I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Chrzanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Chrzanów
2.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3.    Konkurs trwa od października 2016 roku do kwietnia 2017 roku.
4.    Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w bibliotece, w ramach obchodów Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”.
II. Cele konkursu
1.    Promocja czytelnictwa.
2.    Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
3.    Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii.
4.    Zebranie opinii uczniów o lekturach szkolnych, w celu przygotowania debaty na temat czytelnictwa lektur.
III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1.    Praca powinna być oddana w odpowiedniej formie (maksymalnie 2 strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).
2.    Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć maksymalnie dwie recenzje dowolnej lektury
z kanonu lektur dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3.    Prace należy wysyłać na adres mailowy promocja@mbp.chrzanow.pl do 1 kwietnia 2017 roku włącznie, zaznaczając, że jest to praca konkursowa, umieszczając w tytule e-maila „Konkurs – Czy lektura to tortura?”.
4.    Zgłoszenie powinno się składać z dwóch dokumentów - plików w formacie PDF.
W pierwszym z nich powinna znajdować się praca konkursowa opatrzona pseudonimem, a w drugim wypełnione załączniki niniejszego regulaminu.
5.    Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą rodziców/opiekunów na udział w konkursie oraz udostępnianie wizerunku  (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu). Formularze w załączniku niniejszego regulaminu.
7.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

IV. Wyniki konkursu
1.    Zwycięzców konkursu wybiera Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
2.    Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
3.    Nagroda jest przyznawana zwycięzcy jednorazowo.
4.    Dostarczenie recenzji jest jednoznaczne ze zgodą na jej publikowanie oraz przetwarzanie.
5.    Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się do dnia 24.04.2017 roku, w ramach debaty literackiej pod hasłem „Czy lektura to tortura?”. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.Plakat

< powrót